29. decembra 2019

 

Liturgický kalendár v týždni od 30. 12.2019 do 5. januára 2020:

Utorok: sv. Silvestra I., pápeža

Streda: Panny Márie Bohorodičky – slávnosť, prikázaný sviatok

Štvrtok: Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi – spomienka

Piatok: Najsvätejšieho mena Ježiš – ľ. spomienka

Nedeľa: 2. nedeľa po Narodení Pána

 

Farské oznamy:

Sv. omše:

Pondelok:            8.00 v kaplnke

Utorok:                15.00 v kostole

Streda:                11.00 v kostole

Štvrtok:               8.00 v kaplnke

Piatok:                 8.00 v kaplnke

Sobota:                8.00 v kaplnke

Nedeľa:            9.00 v kostole

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2. Ďakovná pobožnosť na konci roka:

V utorok  budeme mať ďakovnú pobožnosť na konci roka pri sv. omši o 15. 00 hod. Kto sa pritejto verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

 

3. Svätá omša na Nový rok a vzývanie Ducha Svätého na začiatku roka:

V stredu, na Nový rok, je prikázaný sviatok slávnosťPanny Márie Bohorodičky, svätá omša budeo 11.00 hod. v kostole, pri sv. omšibudeme spievať hymnus Príď, Duchu Svätý tvorivý a budeme prosiť o Božiu pomoc do nového roka. Kto sa zúčastní spevu tohto hymnu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

4.Prvý piatok v novom mesiaci:

3.januára je prvý piatok v mesiaci, chorých so svätým prijímaním navštívim po rannej sv. omši.

 

5.Trojkráľové požehnanie domov:

Záujemcovia o trojkráľové požehnanie domu sa môžu nahlásiť v sakristii.

Uveďte, prosím, meno, presnú adresui telefónny kontakt. O termíne návštevy a požehnania vás budeme informovať.