27. decembra 2020

Liturgický kalendár v týždni od 28. 12. 2020 do 3. 1. 2021:

 

Pondelok: Sv. Neviniatok, mučeníkov – sviatok

Štvrtok: sv.Silvestra I., pápeža

Piatok: Panny Márie Bohorodičky – slávnosť, prikázaný sviatok

Sobota: Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi – spomienka

Nedeľa: 2. nedeľa po Narodení Pána

 

Farské oznamy:

1.) Sv. omše:

Pondelok:        16.00 v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Utorok:            16.00 v kaplnke v Dome sv. Bystríka    

Streda:              16.00 v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Štvrtok:          16.00 v kostole

Piatok:            9.00 v kostole pre dôchodcov

                           11.00  v kostole

Sobota:           9.00 v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Nedeľa:           9.00 v kostole pre dôchodcov

                           11.00  v kostole

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2.) Pravidlá pri účasti na sv. omši:

–vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
– pri vchode do kostola je potrebné použiť dezinfekciu na ruky,

– dodržiavať respiračnú etiketu ( kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu ), nepodávať si ruky,

–sv. prijímanie prednostne na ruku,

–sv. omša v nedeľu o 9.00 hod. bude vyhradená pre dôchodcov,

ostatní, prosím, využite sv. omšu o 11.00 hod..

Počet osôb prítomných na sv. omši je max. 25% kapacity kostola.

 

 3.) Ďakovná pobožnosť na konci roka:

Vo štvrtok  budeme mať ďakovnú pobožnosť na konci roka pri sv. omši o 16. 00 hod. Kto sa pritejto verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

 

 4.) Svätá omša na Nový rok a vzývanie Ducha Svätého na začiatku roka:

V piatok, na Nový rok, je prikázaný sviatok slávnosť Panny Márie Bohorodičky, svätá omša bude o 9.00 a 11.00 hod. v kostole, pri sv. omšibudeme spievať hymnus Príď, Duchu Svätý tvorivý a budeme prosiť o Božiu pomoc do nového roka. Kto sa zúčastní spevu tohto hymnu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

5.) Trojkráľové požehnanie domov:

Záujemcovia o trojkráľové požehnanie domu sa môžu nahlásiť v sakristii.

Uveďte, prosím, meno, presnú adresui telefónny kontakt. O termíne návštevy a požehnania vás budeme informovať.