Oznamy na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

( 30. decembra 2018 )

 

Liturgický kalendár v týždni od 31. decembra do 6. januára:

 

Pondelok: Sv. Silvestra I., pápeža – spomienka

Utorok: Panny Márie Bohorodičky – slávnosť, prikázaný sviatok

Streda: Sv. Bazila Veľkého a sv. Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi – spomienka

Štvrtok: Najsvätejšieho mena Ježiš – ľ. spomienka

Nedeľa: Zjavenie Pána – slávnosť, prikázaný sviatok

 

        1). Sv. omše:

Pondelok 31.12.         16.00 v kostole

Utorok  1.1.              11.00 v kostole

Streda 2.1.                  16.00 v kaplnke

Štvrtok 3.1.                   8.00 v kaplnke

Piatok 4.1.                 16.00 v kaplnke

Sobota 5.1.                 8.00 v kaplnke

Nedeľa 6.1.                9.00 v kostole

 

2). Ďakovná pobožnosť na konci roka:

Zajtra, na posledný deň v tomto roku, budeme mať sv. omšu o 16.00 hodine a po nej bude ďakovná pobožnosť na konci roka. Kto sa pri tejto verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

Večerná sv. omša na Silvestra bude už slávená zo slávnosti ďalšieho dňa Panny Márie Bohorodičky.  

 

3). Nový rok a vzývanie Ducha Svätého na začiatku roka:

V utorok, na Nový rok je prikázaný sviatok slávnosť Panny Márie Bohorodičky, svätá omša bude o 11.00. hod..

Pri sv. omši budeme spievať hymnus Príď, Duchu Svätý tvorivý a budeme prosiť o Božiu pomoc do nového roka. Kto sa zúčastní spevu tohto hymnu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

4). Novoročná zbierka:

Na Nový rok po sv. omši bude novoročná zbierka. Za Vaše milodary už vopred úprimne Pán Boh zaplať. 

 

5). 1. piatok v novom mesiaci:

Pred prvým piatkom budem spovedať ako zvyčajne pol hodinu pred každou sv. omšou.

 

6). Požehnanie vody a domov:

V nedeľu budem pri svätej omši požehnávať vodu i kriedu, ktoré si potom môžete vziať do svojich príbytkov. Aj vy si v tento deň môžete obnoviť pokropenie svojho domu svätenou vodou a na dvere požehnanou kriedou napísať známe zaužívané 20 – G+M+B – 18 alebo

20 – C+M+B – 18 začiatočné písmená zvolania požehnania na dom – Christus mansionem benedicat – Kristus nech žehná tento dom. To svedčí každému, kto navštevuje naše domy,  o viere vás, ktorí v nich žijete.

 

7). Trojkráľové požehnanie domov:

Ak ešte nemáte požehnaný dom, resp. máte záujem  o trojkráľové požehnanie domu kňazom, môžete sa nahlásiť v sakristii.

Uveďte, prosím, meno, presnú adresu i telefónny kontakt. O termíne návštevy a požehnania sa dohodneme.

 

8). Vianočné obdobie:

        Vianočné obdobie sa končí na budúcu nedeľu, nedeľu Krstu Krista Pána. Po tomto sviatku sa prestanú spievať vianočné piesne a odloží sa betlehem.