( 6. január 2019 )

Liturgický kalendár v týždni od 07.  do 13. januára  2019:

Pondelok -sobota: férie po Zjavení Pána

Nedeľa: III. nedeľa po Narodení Pána – KRST KRISTA PÁNA

 

Sv. omše:

Pondelok 7.1.      8.00 v kaplnke

Utorok    8.1.       16.00 v kaplnke

Streda    9.1.       16.00 v kaplnke

Štvrtok 10.1.        8.00 v kaplnke

Piatok   11.1.        16.00 v kaplnke

Sobota  12.1.        8.00 v kaplnke

Nedeľa 13.1.     9.00 v kostole

 

Farské oznamy:

1). Požehnanie vody a domov:

Dnes sme pri svätej omši požehnávali vodu i kriedu, ktoré si môžete vziať do svojich príbytkov. Aj vy si v tento deň môžete obnoviť pokropenie svojho domu svätenou vodou a na dvere požehnanou kriedou napísať známe zaužívané 20 – G+M+B – 18 alebo

20 – C+M+B – 18 začiatočné písmená zvolania požehnania na dom – Christus mansionem benedicat – Kristus nech žehná tento dom. To svedčí každému, kto navštevuje naše domy,  o viere vás, ktorí v nich žijete.

2). Trojkráľové požehnanie domov:

Ak ešte nemáte požehnaný dom, resp. máte záujem  o trojkráľové požehnanie domu kňazom, môžete sa nahlásiť v sakristii.

Uveďte, prosím, meno, presnú adresu i telefónny kontakt. O termíne návštevy a požehnania sa dohodneme. Rád prídem a požehnám Váš dom.

3). Vianočné obdobie:

Vianočné obdobie sa končí na budúcu nedeľu, nedeľu Krstu Krista Pána. Po tomto sviatku sa prestanú spievať vianočné piesne a odloží sa betlehem.