Oznamy na XII. nedeľu v cezročnom období  

( 23. júna 2019 )

 

Liturgický kalendár v týždni od 24. do 30. júna 2019:

Pondelok: Narodenie sv. Jána Krstiteľa – slávnosť    

Štvrtok: Sv. Ladislava – ľub. spomienka

Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho –  slávnosť

Sobota: Sv. Petra a Pavla, Apoštolov – slávnosť, prikázaný sviatok

Nedeľa: XIII. nedeľa v cezročnom období

 

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

 

Pondelok           24. 6.       17.00

Utorok               25. 6.         8.00

Streda                26. 6.         8.00

Štvrtok               27. 6.         8.00

Piatok                 28. 6.       17.00

Sobota             29. 6.        9.00

Nedeľa             30. 6.        9.00

  

2). Odprosujúca pobožnosť a úplné odpustky:

Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (čiže v piatok) sa po svätej omši uskutoční predpísaná odprosujúca pobožnosť. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, predpísanej na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

3). Slávnosť sv. Petra a Pavla

Vo sobotu 29. 6. je slávnosť svätých Petra a Pavla. Je to cirkevne prikázaný sviatok, sme povinní zúčastniť sa na celej         sv. omši a zdržať sa práce.

Na slávnosť sv. Petra a Pavla môžeme získať úplné odpustky uctením si posvätného predmetu, ktorý požehnal Svätý Otec alebo biskup a pridať Vyznanie viery – modlitbu Verím v Boha.

Tak ako pri každých úplných odpustkoch aj tu treba splniť základné podmienky: sviatostná sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a  vylučuje sa akákoľvek trvalá záľuba k akémukoľvek hriechu, aj ľahkému.

 

 4).  Zbierka na dobročinné diela sv. Otca:

V dnešnú nedeľu sa uskutoční predpísaná celoslovenská zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Za všetky vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.

 

 

Sv. omše v kostole:

Pondelok            24. 6.      17.00

Utorok               25. 6.        8.00

Streda               26. 6.        8.00

Štvrtok              27. 6.        8.00     

Piatok                28. 6.      17.00

Sobota             29. 6.       9.00

Nedeľa             30. 6.       9.00

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.