Na základe Uznesenia vlády SR č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 ÚVZ SR, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

  • Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania.
  • Krsty, sobáše a pohreby sú obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza a podmienené dodržaním hygienických opatrení.
  • V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.
  • Úmysly sv. omší na jednotlivé dni budú slávené tak ako bolo s veriacimi dohodnuté.