Liturgický kalendár v týždni od 26. 12. 2022 do 1. 1. 2023:

Pondelok: Sv. Štefana, prvého mučeníka – sviatok

Utorok: Sv. Jána, apoštola a evanjelistu – sviatok

Streda: Sv. Neviniatok, mučeníkov – sviatok

Piatok: Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa – sviatok

Sobota: Sv. Silvestra, pápeža, spomienka

Nedeľa: Panny Márie Bohorodičky – slávnosť, prikázaný sviatok

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok  26. 12.     10.00 v kostole

Utorok       27. 12.      16.00 v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Streda        28. 12.      16.00 v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Štvrtok       29. 12.      16.00 v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Piatok         30. 12.      16.00 v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Sobota      31. 12.     16.00 v kostole

Nedeľa        1.  1.     10.00 v kostole

 

2). Poďakovanie za pomoc pri výzdobe stromčekov:

Vyjadrujem úprimnú vďaku všetkým, ktorí prišli pomôcť pri upratovaní kostola,  výzdobe vianočných stromčekov a príprave betlehemu. Nech Vám Nebeský Otec bohato odmení Vašu obetavosť.

 

3). Druhý sviatok vianočný:

V pondelok bude sv. omša o 10.00 hod a po sv. omši bude pásmo vianočných kolied.

 

4). Sviatok sv. Rodiny:

V piatok je sviatok sv. Rodiny, pozývam všetky manželské páry, aby prišli spoločne na sv. omšu a obnovili si svoje manželské sľuby.

 

5).  Ďakovná pobožnosť na konci roka:

V sobotu budeme mať ďakovnú pobožnosť na konci roka pri sv. omši o 16. 00 hod.  Kto sa pri tejto verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

 

6).  Svätá omša na Nový rok a vzývanie Ducha Svätého na začiatku roka:

V nedeľu, na Nový rok, je prikázaný sviatok – slávnosť Panny Márie Bohorodičky, svätá omša bude o 10.00 hod. v kostole, pri sv. omši budeme spievať hymnus Príď, Duchu Svätý tvorivý a budeme prosiť o Božiu pomoc do nového roka. Kto sa zúčastní spevu tohto hymnu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

7). Trojkráľové požehnanie domov:

Záujemcovia o trojkráľové požehnanie domu sa môžu nahlásiť v sakristii.

Uveďte, prosím, meno, presnú adresu i telefónny kontakt. O termíne návštevy a požehnania vás budem informovať.

 

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy