Liturgický kalendár v týždni od 28. 11. do 4. 12. 2022:

Streda: Sv. Ondreja, apoštola – sviatok

Sobota: Sv. Františka Xaverského, kňaza  –  spomienka

Nedeľa: II. adventná nedeľa

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok  28. 11.          7.30 v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Utorok     29. 11.          7.30 v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Streda      30. 11.        16.00 v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Štvrtok       1. 12.          7.30 v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Piatok         2. 12.        16.00 v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Sobota        3. 12.          7.30 v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Nedeľa      4.        12.        9.00 v kostole

 

7). Poďakovanie za účasť na výročnej poklone:

Vyjadrujem úprimnú vďaku všetkým, ktorí minulú nedeľu počas výročnej poklony prišli na adoráciu. Nech im Ježiš bohato odmení čas, ktorý mu venovali.

 

2). Zbierka na charitu:

Dnes po sv. omši sa bude konať ohlásená pravidelná celoslovenská zbierka na charitu. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

3). Spovedanie pred 1. piatkom:

Počas tohto prvopiatkového týždňa budem spovedať ako zvyčajne každý deň pol hodinu pred sv. omšou. V piatok           2. decembra  dopoludnia navštívim chorých.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy