Liturgický kalendár v týždni od 27. 12. 2021 do 2. 1. 2022:

Pondelok: Sv. Jána, apoštola a evanjelistu – sviatok

Utorok: Sv. Neviniatok, mučeníkov – sviatok

Piatok: sv. Silvestra I., pápeža – spomienka

Sobota: Panny Márie Bohorodičky – slávnosť, prikázaný sviatok

Nedeľa: 2. nedeľa po Narodení Pána

 

Farské oznamy:

 

1). Sv. omše:

 

Pondelok                       27. 12.        16.30

Utorok                          28. 12.          16.30

Streda                           29. 12.        16.30

Štvrtok                          30. 12.        16.30

Piatok                           31. 12.        16.30

Sobota                        1. 1.         9.00  a  11.00

Nedeľa                        2. 1.         9.00  a  11.00

                                                  

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

Farský úrad oznamuje, že opäť môžeme verejne sláviť sväté omše.  Podľa nariadenia sa môže na sv. omši nateraz zúčastniť max. 30 osôb v režime OP.

 

Nitriansky diecézny biskup udelil dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. Ak sa nemôžete zúčastniť na sv. omši v kostole, prosím, využite možnosti prenosov sv. omší cez televíziu a rádio.

  • Po telefonickom dohovore Vám rád vyslúžim sviatosť zmierenia i podám sv. prijímanie.

 

 

 

2). Poďakovanie za pomoc pri výzdobe stromčekov:

 

Vyjadrujem úprimnú vďaku všetkým, ktorí prišli pomôcť pri upratovaní kostola,  výzdobe vianočných stromčekov a príprave betlehemu. Nech Vám Nebeský Otec bohato odmení Vašu obetavosť.

 

3).  Ďakovná pobožnosť na konci roka:

 

Vo piatok  budeme mať ďakovnú pobožnosť na konci roka pri sv. omši o 16. 30 hod.  Kto sa pri tejto verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

 

 

4).  Svätá omša na Nový rok a vzývanie Ducha Svätého na začiatku roka:

 

V sobotu, na Nový rok, je prikázaný sviatok – slávnosť Panny Márie Bohorodičky, svätá omša bude o 9.00 a 11.00 hod. v kostole, pri sv. omši budeme spievať hymnus Príď, Duchu Svätý tvorivý a budeme prosiť o Božiu pomoc do nového roka. Kto sa zúčastní spevu tohto hymnu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.