Liturgický kalendár v týždni od 27. 2. do  5. 3. 2023:

Pondelok – sobota: férie

Nedeľa: II. pôstna nedeľa

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok      27. 2.        16.00  v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Utorok          28. 2.        16.00  v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Streda            1. 3.          8.00  v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Štvrtok           2. 3.        16.00  v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Piatok             3. 3.        16.00  v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Sobota            4. 3.        16.00  v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Nedeľa          5. 3.         9.00  v kostole

                                                  

2). Odpustky v pôstnom období:

  1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

  1. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

3). Krížové cesty:

Krížové cesty v pôstnom období bývajú každý piatok pol hodinu pred sv. omšou. Sv. spoveď pol hodinu pred krížovou cestou.

 

4). Zbierka na charitu:

Dnes sa uskutoční predpísaná celoslovenská zbierka na charitu. Za Vaše milodary už vopred veľké poďakovanie.

 

5). Spovedanie pred 1. piatkom:

Počas tohto prvopiatkového týždňa budem spovedať ako zvyčajne každý deň pol hodinu pred sv. omšou. V piatok 3. marca navštívim chorých.

 

6).  Upratovanie kostola:

Ďakujem za upratovanie kostola včera a budúcu sobotu prosím  o upratovanie kostola od čísla 241 po 280.

 

 

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy