Liturgický kalendár v týždni od 5. 12. do 11. 12. 2022:

Utorok: Sv. Mikuláša, biskupa – ľ. spomienka

Streda: Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka

Štvrtok: Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie – slávnosť

Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej – ľ. spomienka

Nedeľa: III. adventná nedeľa

 

Farské oznamy:

 

1). Sv. omše:

 

Pondelok   5. 12.         16.00 v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Utorok       6. 12.        16.00 v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Streda        7. 12.        16.00 v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Štvrtok       8. 12.        18.00 v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Piatok         9. 12.        16.00 v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Sobota     10. 12.          9.00 v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Nedeľa   11.        12.        9.00 v kostole

 

 

2). NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE – slávnosť a prikázaný sviatok

Vo štvrtok 8. 12. je slávnosť Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie. Je to cirkevne prikázaný sviatok, sme povinní zúčastniť sa na celej sv. omši a zdržať sa práce.

 

3). Zimné kántrové dni:

V stredu, piatok a v sobotu sú zimné kántrové dni. Ich obsahom je prosba o príchod Kristovho kráľovstva do rodín, o duchovnú obnovu rodín a o pokoj a spravodlivosť vo svete.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy