Liturgický kalendár v týždni od 3. 1. do 9. 1. 2022:

 

Pondelok: Najsvätejšieho mena Ježiš – ľ. spomienka

Štvrtok: Zjavenie Pána – slávnosť, prikázaný sviatok

Piatok: sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza – ľ. spomienka

Nedeľa: III. nedeľa po Narodení Pána – KRST KRISTA PÁNA

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

 

Pondelok                         3. 1.        16.30

Utorok                            4. 1.    8.00

Streda                             5. 1.        16.30

Štvrtok                        6. 1.         9.00  a  11.00

Piatok                             7. 1.        16.30

Sobota                            8. 1.          8.00

Nedeľa                         9. 1.         9.00  a  11.00

                                                  

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu

pred sv. omšou.

 

Farský úrad oznamuje, že opäť môžeme verejne sláviť sväté omše.  Podľa nariadenia sa môže na sv. omši nateraz zúčastniť max. 30 osôb v režime OP.

 

Nitriansky diecézny biskup udelil dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. Ak sa nemôžete zúčastniť na sv. omši v kostole, prosím, využite možnosti prenosov sv. omší cez televíziu a rádio.

  • Po telefonickom dohovore Vám rád vyslúžim sviatosť zmierenia i podám sv. prijímanie.

 

 

2). Svätá omša v deň slávnosti Zjavenia Pána – 6. 1. 2020:

 

Vo štvrtok, dňa 6. januára slávime slávnosť Zjavenia Pána, ľudovo nazývaný sviatok Troch kráľov. Je po prikázaný sviatok.  Sväté omše budú tak ako v nedeľu čiže o 9.00 a o 11.00 hod.

 

3). 1. piatok v novom mesiaci:

 

Pred prvým piatkom budem spovedať ako zvyčajne pol hodinu pred každou sv. omšou, chorých navštívim v piatok dopoludnia.

 

 

4). Požehnanie vody a domov:

 

Na slávnosť Zjavenia Pána budem pri svätej omši požehnávať vodu i kriedu, ktoré si potom môžete vziať do svojich príbytkov. Aj Vy si v tento deň môžete obnoviť pokropenie svojho domu svätenou vodou a na dvere požehnanou kriedou napísať známe zaužívané 20 – G+M+B – 22 alebo

20 – C+M+B – 22 začiatočné písmená zvolania požehnania na dom – Christus mansionem benedicat – Kristus nech žehná tento dom. To svedčí každému, kto navštevuje naše domy,  o viere Vás, ktorí v nich žijete.

 

5). Trojkráľové požehnanie domov:

 

Ak ešte nemáte požehnaný dom, resp. máte záujem  o trojkráľové požehnanie domu kňazom, môžete sa nahlásiť v sakristii, prípadne telefonicky.

Uveďte, prosím, meno, presnú adresu i telefónny kontakt. O termíne návštevy a požehnania domu sa dohodneme.

 

        6). Vianočné obdobie:

 

        Vianočné obdobie sa končí na budúcu nedeľu, nedeľu Krstu Krista Pána. Po tomto sviatku sa prestanú spievať vianočné piesne a odloží sa betlehem.