Liturgický kalendár v týždni od 16. 1. do 22. 1. 2023:

 

Utorok: Sv. Antona, opáta –  spomienka 

Piatok: Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka – ľ. spomienka

Sv. Šebastiána, mučeníka – ľ. spomienka

Sobota: Sv. Agnesy, panny a mučenice –  spomienka 

Nedeľa: III. nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

 

1). Sv. omše:

 

Pondelok      16. 1.        16.00  v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Utorok         17. 1.         16.00  v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Streda          18. 1.          8.00  v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Štvrtok         19. 1.          8.00  v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Piatok           20. 1.        16.00  v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Sobota          21. 1.          9.00  v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Nedeľa        22. 1.         9.00  v kostole

                                                  

 

2).  Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov:

 

Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, v ktorom sa budeme modliť na tento úmysel. Spomeňte si na to vo svojich súkromných modlitbách a budeme o to prosiť aj spoločne počas svätých omší.

 

3).  Upratovanie kostola:

 

Kostol slúži nám všetkým a každý očakáva, že v kostole je čisto. Poriadok sa však nikde – ani v kostole – nespraví sám. Touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí doteraz pomáhali pri upratovaní nášho kostola, zvlášť pani kostolníčke. Keďže je to práca, ktorú treba urobiť každý týždeň, je dobré, keď priložia ruku k dielu všetci, nie len tých zopár obetavých, ktorí to robia každý týždeň. V mnohých farnostiach majú služby na upratovanie kostola podelené po uliciach, resp. podľa čísla domov. Skúsime to aj u nás. Prosím Vás, aby ste si našli tú hodinku v sobotu po sv. omši a prišli poupratovať. Pán Boh vám vašu obetu a ochotu bohato odmení. Začali by sme budúcu sobotu od čísla 1 po 40.

Informačný servis nitrianskej diecézy