Liturgický kalendár v týždni od 6. 3. do  12. 3. 2023:

Pondelok – sobota: férie

Nedeľa: III. pôstna nedeľa

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok        6. 3.        18.00  v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Utorok            7. 3.          8.00  v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Streda            8. 3.        18.00  v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Štvrtok           9. 3.        18.00  v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Piatok           10. 3.        18.00  v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Sobota          11. 3.        18.00  v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Nedeľa        12. 3.         9.00  v kostole

                                                  

2). Odpustky v pôstnom období:

  1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

  1. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

3). Krížové cesty:

Krížové cesty v pôstnom období bývajú každý piatok pol hodinu pred sv. omšou. Sv. spoveď pol hodinu pred krížovou cestou.

 

4). Zbierka na charitu:

Minulú nedeľu sa uskutočnila predpísaná celoslovenská zbierka na charitu. Spolu ste obetovali 273,20 EUR. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

5).  Upratovanie kostola:

Ďakujem za upratovanie kostola včera a budúcu sobotu prosím  o upratovanie kostola od čísla 281 po 320.

 

 

 

 

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy