Liturgický kalendár v týždni od 13. 3. do  19. 3. 2023:

Pondelok – sobota: férie

Nedeľa: IV. pôstna nedeľa

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok      13. 3.        16.00  v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Utorok          14. 3.          8.00  v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Streda          15. 3.          8.00  v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Štvrtok         16. 3.          8.00  v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Piatok           17. 3.          8.00  v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Sobota          18. 3.          8.00  v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Nedeľa        19. 3.         9.00  v kostole

                                                  

2). Odpustky v pôstnom období:

  1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

  1. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

3). Krížové cesty:

Krížové cesty v pôstnom období bývajú každý piatok pol hodinu pred sv. omšou. Sv. spoveď pol hodinu pred krížovou cestou.

 

4).  Upratovanie kostola:

Ďakujem za upratovanie kostola včera a budúcu sobotu prosím  o upratovanie kostola od čísla 321 po 360.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy