Liturgický kalendár v týždni od 2. mája do 8. mája 2022:

 

Pondelok: Sv. Atanáza, biskupa aučiteľa Cirkvi – spomienka

Utorok: Sv. FilipaJakuba, apoštolov – sviatok

Streda: Sv. Floriána. Mučeníka – ľ. spomienka

Nedeľa: IV. veľkonočná nedeľa

 

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

 

Pondelok           2. 5.               16.30

Utorok               3. 5.                 8.00

Streda                4. 5.                 8.00

Štvrtok              5. 5.               16.30

Piatok                6. 5.               16.30

Sobota                7. 5.                 8.00

Nedeľa             8. 5.                9.00

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

 

2). Spovedanie pred 1. piatkom:

Počas prvopiatkového týždňa budem spovedať ako každý deň pol hodinu pred sv. omšou. Chorých navštívim v piatok dopoludnia.

 

3). Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Nastávajúci týždeň je Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Veriaci, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

 

4).  Zbierka na seminár:

Na budúcu nedeľu sa uskutoční predpísaná zbierka na náš kňazský seminár, v ktorom sa pripravujú budúci kňazi na svoju duchovnú službu. Prosíme Vás o štedrosť a za vaše dary vopred veľká vďaka.

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy