Liturgický kalendár v týždni od 24. apríla do 30. apríla 2023:

 

Pondelok: Sv. Juraja, mučeníka – ľ. spomienka

Utorok: Sv. Marka, evanjelistu – sviatok

Piatok: Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka -ľ. spomienka

Sv. Ľudovíta Mária Grigniona z Monfortu, kňaza – ľ. spomienka

Sobota: Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľka Cirkvi,

patrónky Európy – sviatok

Nedeľa: IV. veľkonočná nedeľa

 

 

Farské oznamy:

 

1). Sv. omše:

Pondelok         24. 4.                 8.00 v kaplnke

Utorok              25. 4.                 8.00 v kaplnke

Streda              26. 4.                 8.00 v kaplnke

Štvrtok            27. 4.                 8.00 v kaplnke

Piatok               28. 4.                 8.00 v kaplnke

Sobota               29. 4.                 8.00 v kaplnke

Nedeľa          30. 4.                9.00 v kostole

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2).  Upratovanie kostola:

Ďakujem za upratovanie kostola včera a budúcu sobotu prosím o upratovanie kostola od čísla 161 po 200.

 

3).  Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Nastávajúci týždeň je Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Veriaci, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

4).  Zbierka na seminár:

Na budúcu nedeľu sa uskutoční predpísaná zbierka na náš kňazský seminár, v ktorom sa pripravujú budúci kňazi na svoju duchovnú službu. Prosíme Vás o štedrosť a za vaše dary vopred veľká vďaka.

 

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy