Liturgický kalendár v týždni od 20. 12. do 26. 12. 2021:

Pondelok – piatok :    Férie po IV. adventnej nedeli

Sobota: Narodenie Pána – slávnosť, prikázaný sviatok

Nedeľa:   Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa – sviatok

 

Farské oznamy:

 

1). Sv. omše:

 

Pondelok                       20. 12.          8.00

Utorok                          21. 12.          16.30

Streda                           22. 12.          8.00

Štvrtok                          23. 12.        16.30

Piatok                           24. 12.          8.00  a  22.00

Sobota                       25. 12.         9.00  a  11.00

Nedeľa                       26. 12.         9.00  a  11.00

                                                  

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

Farský úrad oznamuje, že opäť môžeme verejne sláviť sväté omše.  Podľa nariadenia sa môže na sv. omši nateraz zúčastniť max. 30 osôb v režime OP.

 

Nitriansky diecézny biskup udelil dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. Ak sa nemôžete zúčastniť na sv. omši v kostole, prosím, využite možnosti prenosov sv. omší cez televíziu a rádio.

  • Po telefonickom dohovore Vám rád vyslúžim sviatosť zmierenia i podám sv. prijímanie.

 

 2). Predvianočné spovedanie chorých a nevládnych: 

 

Prosím, nahláste chorých a nevládnych farníkov na vianočnú sv. spoveď v sakristii kostola alebo telefonicky na moje telefónne číslo.

 

3). Upratovanie kostola pred sviatkami:

 

Prosím, všetkých, ktorí  môžete pomôcť pri predvianočnom upratovaní a vyzdobovaní nášho kostola, aby ste prišli v stredu  o 10.00 hod.  Vďaka už vopred za túto veľkú službu.

 

4). Štedrý deň:

 

V piatok sa končí Adventné obdobie, zároveň na piatok pripadá aj Štedrý deň,  večer sa začína vianočné obdobie.

Polnočná svätá omša začne o 22.00 v kostole.

 

 

 

5). Narodenie Pána – slávnosť, prikázaný sviatok:

 

V sobotu na slávnosť Narodenia Pána bude sv. omša o 9.00 a o 11.00 hod. Bude aj obvyklá vianočná farská zbierka. Za vašu štedrosť vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.

 

 

6). Sviatok sv. Rodiny:

 

Na budúcu nedeľu je sviatok sv. Rodiny, pozývame všetky manželské páry, aby prišli spoločne na sv. omšu a obnovili si svoje manželské sľuby.