Liturgický kalendár v týždni od 20. 3. do  26. 3. 2023:

Pondelok – Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – slávnosť

Utorok – piatok: férie

Sobota – Zvestovanie Pána – slávnosť

Nedeľa: V. pôstna nedeľa

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok      20. 3.        17.00  v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Utorok          21. 3.         8.00  v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Streda          22. 3.        17.00  v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Štvrtok         23. 3.          8.00  v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Piatok           24. 3.        17.00  v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Sobota     25. 3.       9.00  v kostole

Nedeľa    26. 3.      9.00  v kostole

                                                      

2). Odpustky v pôstnom období:

 

  1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

  1. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

3). Krížové cesty:

Krížové cesty v pôstnom období bývajú každý piatok pol hodinu pred sv. omšou. Sv. spoveď pol hodinu pred krížovou cestou.

 

4).  Upratovanie kostola:

Ďakujem za upratovanie kostola včera a budúcu sobotu prosím  o upratovanie kostola od čísla 1 po 40.

 

5). Zmena času na letný čas:

V noci zo soboty na nedeľu z 25. na 26. marca sa mení čas. O 2. hodine sa posúva čas na 3. hodinu letného času.  Sv. omša v nedeľu bude podľa letného času.

 

6). Mesačná zbierka na potreby kostola:

Na budúcu nedeľu sa uskutoční mesačná zbierka pre potreby kostola. Za Vaše milodary vopred úprimné Pán Boh zaplať.

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy