Liturgický kalendár v týždni od 22. apríla do 28. apríla 2024:

 

Pondelok: Féria po IV. veľkonočnej nedeli

Utorok: Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka – spomienka 

Streda: Sv. Juraja, mučeníka – ľ. spomienka 

Štvrtok: Sv. Marka, evanjelistu – sviatok

Piatok: Féria po IV. veľkonočnej nedeli

Sobota: Féria po IV. veľkonočnej nedeli

Nedeľa: V. veľkonočná nedeľa

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok              22. 4.              17.00 v kaplnke

Utorok                  23. 4.                 8.00 v kaplnke

Streda                  24. 4.                 8.00 v kaplnke

Štvrtok                 25. 4.               8.00 v kaplnke

Piatok                  26. 4.              17.00 v kaplnke

Sobota                 27. 4.                 8.00 v kaplnke

Nedeľa        28. 4.           9.00 v kostole

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2). Upratovanie kostola:

Ďakujem za upratovanie kostola včera a nastávajúci týždeň prosím o upratovanie kostola od čísla  41 po 80.

 

3).  Dekanátna púť na Skalku :

V sobotu 18. 5. 2024 sa uskutoční dekanátna púť na Skalku. Chcem Vás poprosiť, ktorí by ste mohli ísť, aby ste si zariadili na 18.5. voľno a nahlásili sa u mňa. Podľa počtu farníkov ochotných ísť na púť zariadime dopravu.

BENEDIKTÍNSKY ROK NA SKALKE S ÚPLNÝMI ODPUSTKAMI – ZVEREJNENIE DEKRÉTU APOŠTOLSKEJ PENITENCIÁRIE

Pri príležitosti 800. výročia založenia Benediktínskeho opátstva na Skalke a s tým súvisiacim aktuálnym Benediktínskym rokom na Skalke pri Trenčíne, na žiadosť nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka Apoštolská penitenciária Svätej Stolice v Ríme vydala dekrét o udelení úplných odpustkov. Môžu ich získať veriaci v Krista a tiež ich venovať na spôsob príhovoru aj dušiam veriacich v očistci, len keď preniknutí opravdivým pokáním, vyspovedaní a svätým prijímaním posilnení, ako pútnici nábožne navštívia Diecéznu svätyňu svätých Andreja-Svorada a Beňadika a zúčastnia sa slávnostných obradov, alebo aspoň primeraný čas budú venovať nábožnému uvažovaniu pred verejne vystavenými pozostatkami Svätých patrónov a obrazom Preblahoslavenej Panny Márie zakončiac ho modlitbou Pána Otče náš, vyznaním viery a vzývaniami k Preblahoslavenej Panne Márii a ku svätým Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi:

  1. a) dňa 17. mája, vo výročný deň posviacky Skalskej svätyne;
  2. b) dňa 17. júla, t. j. v samotnom dni Sviatku svätých Andreja Svorada a Beňadika a tiež v nedeľu, ktorá po tomto sviatku bezprostredne nasleduje;
  3. c) na slávnostnú mariánsku púť konanú v poslednú sobotu v mesiaci máj;
  4. d) vždy, keď ako pútnici osobne alebo kolektívne nábožne navštívia toto miesto.

Veriaci hatení starobou, chorobou alebo iným vážnym dôvodom, môžu získať úplné odpustky v dňoch vyššie uvedených, ak s odvrátením sa od akéhokoľvek hriechu a s úmyslom splniť hneď ako budú môcť tri zvyčajné podmienky sa pred nejakým malým obrazom svätých patrónov duchovne pripoja k sláveniam obetovaním svojich modlitieb, bolestí a ťažkostí svojho života milosrdnému Bohu..

Aby sa teda z pastoračnej lásky uľahčil prístup k dosiahnutiu Božej milosti mocou kľúčov Cirkvi, penitenciária naliehavo žiada rektora Svätyne a kňazov, vybavených príslušnými splnomocneniami na spovedanie, aby sa s ochotným a veľkodušným srdcom dali k dispozícii vysluhovaniu pokánia v spomínanom kostole.

V rámci Benediktínskeho roka sa v roku 2024 v Skalke pri Trenčíne budú konať dekanátne púte archidiakonátov Nitrianskej diecézy 20. apríla (Bánovce nad Bebravou, Bošany Topoľčany), 18. mája (Nemšová, Nitrianske Rudno, Trenčín), 15. júna (Nové Zámky, Štúrovo, Šurany, Želiezovce), 28. septembra (Nitra, Lužianky, Močenok) a 19. októbra (Hronský Beňadik, Vráble, Zlaté Moravce, Radošina), ktoré vždy vyvrcholia liturgickými sláveniami za účasti nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, alebo pomocného nitrianskeho biskupa Mons. Petra Beňa.

 

4).  Zbierka na seminár:

Dnes sa uskutoční predpísaná zbierka na náš kňazský seminár, v ktorom sa pripravujú budúci kňazi na svoju duchovnú službu. Prosíme Vás o štedrosť a za vaše dary vopred veľká vďaka.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy