Liturgický kalendár v týždni od 1. mája do 7. mája 2023:

 

Pondelok: Sv. Jozefa, robotníka – ľ. spomienka

Utorok: Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka

Streda: Sv. FilipaJakuba, apoštolov – sviatok

Štvrtok: Sv. Floriána, mučeníka – ľ. spomienka

Nedeľa: V. veľkonočná nedeľa

 

 

Farské oznamy:

 

1). Sv. omše:

Pondelok         1. 5.                 8.00 v kaplnke

Utorok             2. 5.                 8.00 v kaplnke

Streda             3. 5.                 8.00 v kaplnke

Štvrtok            4. 5.                 8.00 v kaplnke

Piatok               5. 5.               18.00 v kaplnke

Sobota               6. 5.                8.00 v kaplnke

Nedeľa        7. 5.           9.00 v kostole

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2).  Upratovanie kostola:

Ďakujem za upratovanie kostola včera a budúcu sobotu prosím o upratovanie kostola od čísla 201 po 241.

 

3).  Zbierka na seminár:

Dnes sa uskutoční predpísaná zbierka na náš kňazský seminár, v ktorom sa pripravujú budúci kňazi na svoju duchovnú službu. Prosíme Vás o štedrosť a za vaše dary vopred veľká vďaka.

 

4). Spovedanie pred 1. piatkom:

Počas tohto prvopiatkového týždňa budem spovedať ako zvyčajne každý deň pol hodinu pred sv. omšou. V piatok 5. mája dopoludnia navštívim chorých.

 

5).  Modlitby za voľby

Ako viete, na koniec septembra sú u nás naplánované predčasné parlamentné voľby. Pozývame všetky farnosti, rehoľné inštitúty a spoločnosti apoštolského života a všetkých veriacich zapojiť sa do prípravy na voľby aj duchovne, a to obetovaním pobožností piatich prvých sobôt (posvätný ruženec, sv. omša a Eucharistická adorácia) v máji až septembri 2023 za správnu voľbu kandidátov a strán, ktorí budú najbližšie obdobie spravovať náš štát. Nech nám Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, vyprosí potrebné milosti zvoliť si väčšie dobro pre nás všetkých.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy