Liturgický kalendár v týždni od 9. mája do 15. mája 2022:

 

Utorok: Sv. Jána z Avily, kňaza a učiteľa Cirkvi-ľ.spomienka

Streda: Bl. Sáry Salkaháziovej, panny  a mučenice – ľ. spomienka

Štvrtok: Sv. Pankráca, mučeníka – ľ. spomienka

Piatok: Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej – ľ. spomienka

Sobota: Sv. Mateja, apoštola – sviatok

Nedeľa: V. veľkonočná nedeľa

 

 

Farské oznamy:

 

1). Sv. omše:

 

Pondelok           9. 5.               16.30

Utorok              10. 5.               16.30

Streda               11. 5.                 8.00

Štvrtok             12. 5.       sv. omša nebude

Piatok               13. 5.               16.30

Sobota              14. 5.                 8.00

Nedeľa          15. 5.                9.00

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2).  Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Tento týždeň je Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Veriaci, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Aby sme využili túto možnosť, po sv. omši budeme mať adoráciu za duchovné povolania.

 

3).  Zbierka na seminár:

Dnes sa uskutoční predpísaná zbierka na náš kňazský seminár, v ktorom sa pripravujú budúci kňazi na svoju duchovnú službu. Prosíme Vás o štedrosť a za Vaše dary vopred veľká vďaka.

 

4).  Deň matiek 

Byť mamou, či už fyzickou alebo duchovnou, je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Matka a otec, ktorí privítajú na svete nový život, tým spolupracujú s Bohom na veľkom diele stvorenia. Toto poslanie je náročné a krásne zároveň. Deň matiek, ktorý slávime dnešnú nedeľu, je špeciálny čas povedať našim mamám, starým a prastarým mamám či babkám a prababkám,  ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili a robia. Ďakujeme všetkým mamám za ich lásku a obetavosť a na príhovor našej Nebeskej Matky im vyprosujeme, aby boli vždy naplnené pokojom, radosťou i nádejou.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy