Liturgický kalendár v týždni od 3. júna do 9. júna 2024:

 

Pondelok: Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov –  spomienka

Streda: Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka –  spomienka

Štvrtok: Sv. Norberta, biskupa –  ľ. spomienka

Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho –  slávnosť

Sobota: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie – spomienka

Nedeľa: X. nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

 

1). Sv. omše:

Pondelok                 3. 6.             17.00 v kostole

Utorok                     4. 6.                8.00 v kostole

Streda                     5. 6.              17.00 v kostole

Štvrtok                    6. 6.              8.00 v kostole

Piatok                     7. 6.             17.00 v kostole

Sobota                    8. 6.                8.00 v kostole

Nedeľa           9. 6.           9.00 v kostole

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2). Upratovanie kostola:

Ďakujem za upratovanie kostola včera a nastávajúci týždeň prosím o upratovanie kostola od čísla  281 po 320.

 

3). Odprosujúca pobožnosť a úplné odpustky:

Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (čiže v piatok) sa po svätej omši uskutoční predpísaná odprosujúca pobožnosť. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, predpísanej na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

4). Spovedanie pred 1. piatkom:

Počas tohto prvopiatkového týždňa budem spovedať ako zvyčajne každý deň pol hodinu pred sv. omšou. V piatok 7. júna dopoludnia navštívim chorých.

 

5). Koncert pre Čičmany:

Dnes – 2. 6. 2024 – o 15.00 hod. sa uskutoční v kongresovej sále  Domu sv. Bystríka koncert detského a dievčenského speváckeho zboru slovenského rozhlasu, ktorý diriguje Adrián Kokoš. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy