Liturgický kalendár v týždni od 13. júna do 19. júna 2022:

 

Pondelok: Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka

Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť, prikázaný sviatok

Nedeľa: XII. nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

 

1). Sv. omše:

 

Pondelok           13. 6.                 8.00

Utorok              14. 6.                 8.00

Streda               15. 6.                 8.00

Štvrtok          16. 6.              18.00

Piatok                 17. 6.               18.00

Sobota                18. 6.                 8.00

Nedeľa            19. 6.                9.00

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2). Prikázaný sviatok:

 

Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, je to cirkevne prikázaný sviatok, sme povinní zúčastniť sa na celej sv. omši a zdržať sa práce. Na záver sv. omše bude adorácia s eucharistickým požehnaním.

 

3). Mesačná zbierka na potreby kostola:

 

Na budúcu nedeľu sa pri sv. omši uskutoční zbierka na potreby nášho kostola. Za Vaše milodary už vopred úprimne Pán Boh zaplať.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy