Liturgický kalendár v týždni od 2. 1. 2023 do 8. 1. 2023:

Pondelok: Sv. Bazila VeľkéhoGregora Naziánzského, biskupov a učiteľov Cirkvi – spomienka

Utorok: Najsvätejšieho mena Ježiš – ľ. spomienka

Piatok: ZJAVENIE PÁNA – slávnosť, prikázaný sviatok

Sobota: Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza, ľ. spomienka

Nedeľa: KRST PÁNA – slávnosť

 

Farské oznamy:

 

1). Sv. omše:

 

Pondelok   2. 1.          16.00 v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Utorok       3. 1.          16.00 v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Streda        4. 1.          16.00 v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Štvrtok       5. 1.          16.00 v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Piatok         6. 1.            9.00 v kostole

Sobota      7. 1.          9.00 v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Nedeľa      8. 1.          9.00 v kostole

 

2). Svätá omša na Nový rok a vzývanie Ducha Svätého na začiatku roka:

 

V nedeľu, na Nový rok, je prikázaný sviatok – slávnosť Panny Márie Bohorodičky, svätá omša bude o 10.00 hod. v kostole, pri sv. omši budeme spievať hymnus Príď, Duchu Svätý tvorivý a budeme prosiť o Božiu pomoc do nového roka. Kto sa zúčastní spevu tohto hymnu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

3). Trojkráľové požehnanie domov:

 

Záujemcovia o trojkráľové požehnanie domu sa môžu nahlásiť v sakristii.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy