• Domov
  • /
  • Farské oznamy
  • /
  • Oznamy na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania (17. 4. 2022)

Liturgický kalendár v týždni od 18. apríla do 24. apríla 2022:

 

Pondelok: až sobota: dni Veľkonočnej oktávy.

Nedeľa: II. veľkonočná alebo Nedeľa Božieho milosrdenstva.

 

 

Farské oznamy:

 

1). Sv. omše:

 

Pondelok         18. 4.                 9.00

Utorok              19. 4.               16.30

Streda             20. 4.                 8.00

Štvrtok            21. 4.                 8.00

Piatok              22. 4.               16.30

Sobota             23. 4.                 8.00

Nedeľa      24. 4.          9.00

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2). Poďakovanie za pomoc:

Ďakujem všetkým ochotným za upratovanie chrámu, aranžovanie veľkonočnej výzdoby, čítanie pašií a čítaní, pani kostolníčke, organistovi, miništrantom za pomoc, i všetkým, ktorí sa zapísali a prišli na poklonu k Božiemu hrobu. Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému priebehu obradov Veľkého týždňa v našej farnosti. Nech vám to všetkým vzkriesený Pán Ježiš mnohonásobne odplatí.

 

3). Veľkonočná zbierka:

V dnešnú nedeľu máme vyhlásenú veľkonočnú zbierku. Za všetky Vaše milodary už vopred veľké PBZ.

  

4). Modlitba Raduj sa, nebies královná:

 Namiesto modlitby Anjel Pána sa počas Veľkonočného obdobia modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.

 

5). II. veľkonočná nedeľa – úplné odpustky:

Každý, kto si na II. veľkonočnú nedeľu pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

 

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy