Liturgický kalendár v týždni od 15. mája do 21. mája 2023:

 

Utorok: Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka – spomienka

Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána – slávnosť (prikázaný sviatok)

Sobota: Sv. Bernardína Sienského, kňaza– ľ. spomienka

Nedeľa: VII. veľkonočná nedeľa

 

 

Farské oznamy:

 

1). Sv. omše:

Pondelok         15. 5.             18.00 v kaplnke

Utorok             16. 5.             18.00 v kaplnke

Streda             17. 5.               8.00 v kaplnke

Štvrtok            18. 5.             18.00 v kostole

Piatok              19. 5.               8.00 v kaplnke

Sobota             20. 5.               8.00 v kaplnke

Nedeľa     21. 5.           9.00 v kostole

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2).  Upratovanie kostola:

Ďakujem za upratovanie kostola včera a budúcu sobotu prosím o upratovanie kostola od čísla 281 po 320.

 

3). Prosebné dni:

Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu. V našej farnosti sa za úrodu budeme modliť zvlášť v pondelok pri sv. omši o 18.00 hod.

 

4). NANEBOVSTÚPENIE PÁNA:

 

 Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Je to cirkevne prikázaný sviatok, sme povinní zúčastniť sa na celej sv. omši a zdržať sa práce. Sv. omša bude o 18.00 hod. v kostole.

 

5). Zbierka na katolícke masmédiá:

Na budúcu nedeľu bude predpísaná celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy