Liturgický kalendár v týždni od 6. mája do 12. mája 2024:

 

Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána – slávnosť (prikázaný sviatok)

Piatok: Sv. Jána z Avily, kňaza a učiteľa Cirkvi – ľ. spomienka

Sobota: Bl. Sáry Salkaháziovej, panny  a mučenice – ľ. spomienka

Nedeľa: VII. veľkonočná nedeľa

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok                 6. 5.              17.00 v kaplnke

Utorok                    7. 5.                 8.00 v kaplnke

Streda                      8. 5.               17.00 v kaplnke

Štvrtok                 9. 5.               11.00 v kostole

Piatok                     10. 5.              17.00 v kaplnke

Sobota                     11. 5.                 8.00 v kaplnke

Nedeľa                12. 5.               9.00 v kostole

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2). Upratovanie kostola:

Ďakujem za upratovanie kostola včera a nastávajúci týždeň prosím o upratovanie kostola od čísla  121 po 160.

 

3).  Dekanátna púť na Skalku:

V sobotu 18. 5. 2024 sa uskutoční dekanátna púť na Skalku. Chcem Vás poprosiť, ktorí by ste mohli ísť, aby ste si zariadili na 18.5. voľno a nahlásili sa u mňa. Podľa počtu farníkov ochotných ísť na púť zariadime dopravu.

 

4). Prosebné dni:

Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu. V našej farnosti sa za úrodu budeme modliť zvlášť v pondelok pri sv. omši o 17.00 hod.

 

5). NANEBOVSTÚPENIE PÁNA:

Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Je to cirkevne prikázaný sviatok, sme povinní zúčastniť sa na celej sv. omši a zdržať sa práce. V stredu bude o 17.00 hod sv. omša s platnosťou zo sviatku.

 Sv. omša vo štvrtok bude o 11.00 hod. v kostole,  celebrovať bude náš diecézny biskup Mons. Viliam Judák.

 

6). Zbierka na katolícke masmédiá:

Na budúcu nedeľu bude predpísaná celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy