Liturgický kalendár v týždni od 13. mája do 19. mája 2024:

 

Pondelok: Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej – ľub. spomienka

Utorok: Sv. Mateja, Apoštola – sviatok

Štvrtok: Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka – spomienka

Sobota: Sv. Jána I., pápeža a mučeníka – ľub. spomienka

Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého – slávnosť

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

 

Pondelok              13. 5.             17.00 v kaplnke

Utorok                   14. 5.                8.00 v kaplnke

Streda                   15. 5.                8.00 v kaplnke

Štvrtok                  16. 5.            19.00 v kaplnke

Piatok                   17. 5.               8.00 v kaplnke

Sobota                  18. 5.                8.00 v kaplnke

Nedeľa         19. 5.           9.00 v kostole

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2). Upratovanie kostola:

Ďakujem za upratovanie kostola včera a nastávajúci týždeň prosím o upratovanie kostola od čísla  161 po 200.

 

3).  Dekanátna púť na Skalku:

V sobotu 18. 5. 2024 sa uskutoční dekanátna púť na Skalku. Odchod z Čičman bude o 11,30 hod. Chcem Vás poprosiť, ktorí by ste mohli ísť, aby ste si zariadili na 18.5. voľno a nahlásili sa u mňa. Podľa počtu farníkov ochotných ísť na púť zariadime dopravu.

 

4). Zbierka na katolícke masmédiá:

Na dnešnú nedeľu je  predpísaná celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.

 

5). Letné kántrové dni:  

V stredu, piatok a v sobotu sú  letné kántrové dni, ktorých obsahom sú prosby za duchovné povolania. V stredu budeme sláviť sv. omšu s formulárom za duchovné povolania.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy