Liturgický kalendár v týždni od 20. júna do 26. júna 2022:

 

Utorok: Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka – spomienka

Streda: Sv. Paulína z Noly, biskupa – ľ. spomienka

Sv. Jána Fišera, biskupa, a Tomáša Mórusa, mučeníkov – ľ. spomienka

Štvrtok: Narodenie sv. Jána Krstiteľa – slávnosť

Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – slávnosť

Sobota: Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie – spomienka

Nedeľa: XIII. nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

 

1). Sv. omše:

 

Pondelok         20. 6.               16,30

Utorok               21. 6.               16,30

Streda               22. 6.               16,30

Štvrtok           23. 6.              16,30

Piatok             24. 6.              16.30

Sobota                25. 6.                 8.00

Nedeľa            26. 6.                9.00

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu  pred sv. omšou.

 

2). Mesačná zbierka na potreby kostola:

 

V dnešnú nedeľu sa po sv. omši uskutoční zbierka na potreby nášho kostola. Za Vaše milodary už vopred úprimne Pán Boh zaplať.

 

 

3). Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

 

V piatok bude slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Veriaci, ktorý sa v tento deň zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Jesu dulcissime – Najmilší Ježišu (ktorá je predpísaná na slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho), môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Po sv. omši bude odprosujúca pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou a s eucharistickým požehnaním.

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy