Liturgický kalendár v týždni od 26. júna do 2. júla 2023:

 

Utorok: Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľ. spomienka

Streda: Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka – spomienka

Štvrtok: Sv. PetraPavla, apoštolov – slávnosť – prikázaný sviatok

Piatok: Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme – ľ. spomienka

Nedeľa: XIII. nedeľa v cezročnom období

 

 

Farské oznamy:

 

1). Sv. omše:

Pondelok           26. 6.              18.00 v kostole

Utorok                27. 6.                8.00 v kostole

Streda                 28. 6.                8.00 v kostole

Štvrtok             29. 6.            18.00 v kostole

Piatok                   30. 6.              18.00 v kostole

Sobota                     1. 7.                8.00 v kostole

Nedeľa               2. 7.               9.00 v kostole

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2).  Upratovanie kostola:

Ďakujem za upratovanie kostola včera a budúcu sobotu prosím o upratovanie kostola od čísla 161 po 200.

 

3).  Zbierka na dobročinné diela sv. Otca:

Dnes sa uskutoční predpísaná celoslovenská zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Za všetky vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.

 

4). Slávnosť sv. Petra a Pavla

Vo štvrtok 29. 6. je slávnosť svätých Petra a Pavla. Je to cirkevne prikázaný sviatok, sme povinní zúčastniť sa na celej sv. omši a zdržať sa práce.

 

Na slávnosť sv. Petra a Pavla môžeme získať úplné odpustky uctením si posvätného predmetu, ktorý požehnal Svätý Otec alebo biskup a pridať Vyznanie viery – modlitbu Verím v Boha.

Tak ako pri každých úplných odpustkoch aj tu treba splniť základné podmienky: sviatostná sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a  vylučuje sa akákoľvek trvalá záľuba k akémukoľvek hriechu, aj ľahkému.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy