Liturgický kalendár v týždni od 27. júna do 3. júla 2022:

 

Pondelok: Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľ. spomienka

Utorok: Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka – spomienka

Streda: Sv. PetraPavla, apoštolov – slávnosť – prikázaný sviatok

Štvrtok: Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme – ľ. spomienka

Sobota: Návšteva preblahoslavenej Panny Márie – sviatok

Nedeľa: XIV. nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

 

1). Sv. omše:

 

Pondelok         27. 6.                 8.00

Utorok             28. 6.                 8.00

Streda           29. 6.              18.00

Štvrtok            30. 6.                 8.00

Piatok                  1. 7.               18.00

Sobota                2. 7.                 8.00

Nedeľa            3. 7.                9.00

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2). Slávnosť sv. Petra a Pavla

 

V stredu 29. 6. je slávnosť svätých Petra a Pavla. Je to cirkevne prikázaný sviatok, sme povinní zúčastniť sa na celej sv. omši a zdržať sa práce.

Na slávnosť sv. Petra a Pavla môžeme získať úplné odpustky uctením si posvätného predmetu, ktorý požehnal Svätý Otec alebo biskup a pridať Vyznanie viery – modlitbu Verím v Boha.

Tak ako pri každých úplných odpustkoch aj tu treba splniť základné podmienky: sviatostná sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a  vylučuje sa akákoľvek trvalá záľuba k akémukoľvek hriechu, aj ľahkému.

 

3). Spovedanie pred 1. piatkom:

 

Počas tohto prvopiatkového týždňa budem spovedať ako zvyčajne každý deň pol hodinu pred sv. omšou. V piatok 1. júla dopoludnia navštívim chorých.

 

 

 4).  Zbierka na dobročinné diela sv. Otca:

 

V dnešnú nedeľu sa uskutoční predpísaná celoslovenská zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Za všetky Vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.

 

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy