Liturgický kalendár v týždni od 31. júla do 6. augusta 2023:

 

Pondelok: Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza – spomienka

Utorok: Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka

Piatok: Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza– spomienka

Sobota: Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme –  ľ. spomienka

Nedeľa: XVIII. nedeľa v cezročnom období-Premenenie Pána

 

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok            31. 7.                  8.00 v kostole

Utorok                   1. 8.                  8.00 v kostole

Streda                   2. 8.                  8.00 v kostole

Štvrtok                 3. 8.                  8.00 v kostole

Piatok                    4. 8.                17.00 v kostole

Sobota                    5. 8.                  8.00 v kostole

Nedeľa           6. 8.           9.00 v kostole

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2).  Upratovanie kostola:

Ďakujem za upratovanie kostola včera a budúcu sobotu prosím o upratovanie kostola od čísla 1 po 40.

  

3).  Požehnanie vozidiel:

Dnes po sv. omši bude požehnanie vozidiel, motocyklov, bicyklov….. Zároveň bude po sv. omši zbierka pre podporu mobility misionárov „ Cent za šťastný km“.

 

4). Spovedanie pred 1. piatkom:

 

Počas tohto prvopiatkového týždňa budem spovedať ako zvyčajne každý deň pol hodinu pred sv. omšou. V piatok 4. augusta dopoludnia navštívim chorých.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy