Liturgický kalendár v týždni od 11. do 17. septembra 2023:

 

Utorok: Najsvätejšieho mena Mária – ľ. spomienka

Streda: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka

Štvrtok: Povýšenie sv. Kríža – sviatok

Piatok: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska – slávnosť

Sobota: Sv. Kornela, pápežasv. Cypriána, biskupa, mučeníkov – spomienka

Nedeľa: XXIV. nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok             11. 9.                  18.00 v kostole

Utorok                  12. 9.                  18.00 v kostole

Streda                   13. 9.                  8.00 v kostole

Štvrtok                14. 9.              18.00 v kostole

Piatok                 15. 9.                 9.00 v kostole

Sobota                 16. 9.              11.00 v kostole

Nedeľa                 17. 9.                9.00 v kostole

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2).  Upratovanie kostola:

Ďakujem za upratovanie kostola včera a nastávajúci týždeň prosím o upratovanie kostola od čísla 241 po 280.

 

3). Sviatok Povýšenia sv. Kríža a titul nášho farského kostola:

Vo štvrtok je sviatok Povýšenia sv. Kríža a zároveň slávnosť titulu nášho farského kostola. V tento deň možno získať úplne odpustky:  predpísaný úkon je nábožná návšteva kostola, pri ktorej sa treba pomodliť Modlitbu Pána  a Verím v Boha.

 

4). Výročie posviacky nášho farského kostola:

13.9. je výročie posviacky nášho farského kostola. Na budúcu sobotu si pripomenieme toto výročie. Aby sme mali duchovný úžitok z tohto veľkého dňa, chcem Vás povzbudiť, aby ste prišli na sv. spoveď. Spovedám pred každou sv. omšou, ak treba aj v inom čase, pokojne mi zavolajte a podľa možností Vám rád vyjdem v ústrety.

 

Vkladám do pozornosti, že v sobotu bude sv. omša o 11.00 hod. Prosím, ktorí môžete, príďte v krojoch. Zhromaždime sa na hornom parkovisku Domu sv. Bystríka a pred 11 hod. pôjdeme v sprievode do kostola. Po sv. omši pozývame všetkých účastníkov sv. omše do areálu Domu sv. Bystríka na spoločné stretnutie a pohostenie, takže doma nevarte!!! Poľovníci pripravia guľáš, dobrodinci prispejú niečím proti smädu. Chcem poprosiť šikovné gazdinky, aby niečo napiekli a priniesli ku kávičke.

Na hody býva zvykom robiť po sv. omši zbierku, ktorej výnos použijeme na údržbu tohto krásneho kostola. Vopred VĎAKA za Vašu štedrosť.

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy