Liturgický kalendár v týždni od 13. 9. do 19. 9. 2021:

Pondelok: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka

Utorok: Povýšenie sv. Kríža – sviatok

Streda: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska – slávnosť

Štvrtok: Sv. Kornela, pápeža a sv. Cypriána, biskupa, mučeníkov – spomienka

Piatok: Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľ. spomienka

Nedeľa: XXV. nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

 

Pondelok                    13. 9.          8.00

Utorok                       14. 9.            8.00

Streda                        15. 9.           8.00

Štvrtok                       16. 9.           8.00

Piatok                        17. 9.           8.00

Sobota                       18. 9.           8.00

Nedeľa:                   19. 9.        9.00  pre dôchodcov

                                                   11.00 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu

pred sv. omšou.

 

2). Pravidlá pri účasti na sv. omši:

 

– vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom minim. FFP2,

– dodržiavať rozostupy,
– pri vchode do kostola je potrebné použiť dezinfekciu na ruky,

– dodržiavať respiračnú etiketu ( kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu ), nepodávať si ruky,

–sv. prijímanie prednostne na ruku,

–sv. omša v nedeľu o 9.00 hod. bude vyhradená pre dôchodcov,

ostatní, prosím, využite sv. omšu o 11.00 hod.