Liturgický kalendár v týždni od 17. do 23. októbra 2022:

 

Pondelok: Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka –  spomienka

Utorok: Sv. Lukáša, evanjelistu – sviatok

Streda: Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov, a ich spol. mučeníkov – ľ. spomienka

Sv. Pavla od Kríža, kňaza – ľ. spomienka

Sobota: Sv. Jána Pavla II., pápeža – ľ. spomienka

Nedeľa: XXX. nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

 

1). Sv. omše:

Pondelok          17. 10.            17.00

Utorok               18. 10.            17.00

Streda                19. 10.             17.00

Štvrtok              20. 10.             17.00

Piatok                 21. 10.               8.00

Sobota                22. 10.              8.00

Nedeľa            23. 10.              9.00

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2).  Zbierka na misie:

   Dnes sa po svätej omši uskutoční predpísaná celoslovenská zbierka na misie.

Za všetky Vaše milodary už vopred úprimné Pán Boh zaplať.

 

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy