Liturgický kalendár v týždni od 18. 10. do 24. 10. 2021:

Pondelok: Sv. Lukáša, evanjelistu – sviatok

Utorok: Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov, a ich spol. mučeníkov – ľ. spomienka

Sv. Pavla od Kríža, kňaza – ľ. spomienka

Piatok: Sv. Jána Pavla II., pápeža – ľ. spomienka

Sobota: Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza – ľ. spomienka

Nedeľa: XXX. nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

 

Pondelok                      18. 10.        17.00

Utorok                         19. 10.            8.00

Streda                          20. 10.        17.00

Štvrtok                         21. 10.          8.00

Piatok                          22. 10.          8.00

Sobota                         23. 10.          8.00

Nedeľa                      24. 10.         9.00  pre dôchodcov

                                                  11.00 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu

pred sv. omšou.

 

2). Pravidlá pri účasti na sv. omši:

 

– vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom minim. FFP2,

– dodržiavať rozostupy,
– pri vchode do kostola je potrebné použiť dezinfekciu na ruky,

– dodržiavať respiračnú etiketu ( kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu ), nepodávať si ruky,

– sv. prijímanie prednostne na ruku,

– sv. omša v nedeľu o 9.00 hod. bude vyhradená pre dôchodcov,

ostatní, prosím, využite sv. omšu o 11.00 hod.

 

3).  Zbierka na misie:

        Budúcu nedeľa je misijná nedeľa a pri svätej omši  sa uskutoční predpísaná celoslovenská zbierka na misie.

Za všetky Vaše milodary už vopred úprimné Pán Boh zaplať.