Liturgický kalendár v týždni od 27. 9. do 3. 10. 2021:

Pondelok: Sv. Vincenta de Paul, kňaza – spomienka

Utorok: Sv. Václava, mučeníka – ľ. spomienka

Streda: Sv.Michala, GabrielaRafaela, archanjelov – sviatok

Štvrtok: Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka

Piatok: Sv. Terézie od dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi – spomienka

Sobota: Sv. anjelov strážcov – spomienka

Nedeľa: XXVII. nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

 

Pondelok                    27. 9.         17.00

Utorok                       28. 9.            8.00

Streda                        29. 9.         17.00

Štvrtok                       30. 9.           8.00

Piatok                         1. 10.        17.00

Sobota                        2. 10.          8.00

Nedeľa                     3. 10.         9.00  pre dôchodcov

                                               11.00 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2). Pravidlá pri účasti na sv. omši:

 

– vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom minim. FFP2,

– dodržiavať rozostupy,
– pri vchode do kostola je potrebné použiť dezinfekciu na ruky,

– dodržiavať respiračnú etiketu ( kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu ), nepodávať si ruky,

–sv. prijímanie prednostne na ruku,

–sv. omša v nedeľu o 9.00 hod. bude vyhradená pre dôchodcov,

ostatní, prosím, využite sv. omšu o 11.00 hod.

 

 

3). Vyhlásenie charitatívnej zbierky pre Kubu

 

 

Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na dnešnú nedeľu – 26. septembra 2021 – zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní.

 

Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali.

 

Otcovia biskupi vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ a ďakujeme.

 

4). Spovedanie pred 1. piatkom:

 

Počas prvopiatkového týždňa budem spovedať ako každý deň pol hodinu pred sv. omšou. Chorých navštívim v piatok dopoludnia.