Liturgický kalendár v týždni od 16. októbra do 22. októbra 2023:

 

Pondelok: Sv. Hedvigy, rehoľníčky – ľ. spomienka

Sv. Margity Márie Alacoque, panny – ľ. spomienka

Sv. Gála, kňaza – ľ. spomienka

Utorok: Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka –  spomienka

Streda: Sv. Lukáša, evanjelistu – sviatok

Štvrtok: Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov, a ich spol. mučeníkov – ľ. spomienka

Sv. Pavla od Kríža, kňaza – ľ. spomienka

Nedeľa: XXIX. nedeľa v cezročnom období

 

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok           16. 10.                 17.00 v kostole

Utorok                17. 10.                    8.00 v kostole

Streda                 18. 10.                   8.00 v kostole

Štvrtok               19. 10.                   8.00 v kostole

Piatok                 20. 10.                   17.00 v kostole

Sobota                21. 10.                   8.00 v kostole

Nedeľa       22. 10.             9.00 v kostole

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2).  Upratovanie kostola:

Ďakujem za upratovanie kostola včera a nastávajúci týždeň prosím o upratovanie kostola od čísla 81 po 120. 

 

3).  Zbierka na misie:

       Budúcu nedeľa je misijná nedeľa a pri svätej omši  sa uskutoční predpísaná celoslovenská zbierka na misie.

Za všetky Vaše milodary už vopred úprimné Pán Boh zaplať.

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy