Liturgický kalendár v týždni od 11. 10. do 17. 10. 2021:

Pondelok: Sv. Jána XXIII., pápeža – ľ. spomienka

Štvrtok: Sv. Kalixta I., pápeža, mučeníka – ľ. spomienka

Piatok: Sv. Terézie od Ježiša ( z Avily), panny a učiteľky Cirkvi – spomienka

Sobota: Sv. Hedvigy, rehoľníčky – ľ. spomienka

Sv. Margity Márie Alacoque, panny – ľ. spomienka

Sv. Gála, kňaza – ľ. spomienka

Nedeľa: XXIX. nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

 

Pondelok                      11. 10.         8.00

Utorok                         12. 10.           8.00

Streda                          13. 10.         8.00

Štvrtok                         14. 10.         8.00

Piatok                          15. 10.       17.00

Sobota                         16. 10.         8.00

Nedeľa                      17. 10.        9.00  pre dôchodcov

                                                 11.00 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu

pred sv. omšou.

 

2). Pravidlá pri účasti na sv. omši:

 

– vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom minim. FFP2,

– dodržiavať rozostupy,
– pri vchode do kostola je potrebné použiť dezinfekciu na ruky,

– dodržiavať respiračnú etiketu ( kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu ), nepodávať si ruky,

– sv. prijímanie prednostne na ruku,

– sv. omša v nedeľu o 9.00 hod. bude vyhradená pre dôchodcov,

ostatní, prosím, využite sv. omšu o 11.00 hod.