Liturgický kalendár v týždni od 25. 10. do 31. 10. 2021:

Pondelok: Sv. Maura, biskupa –  ľ. spomienka

Štvrtok: Sv. ŠimonaJúdu, apoštolov – sviatok 

Nedeľa: XXXI. nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

 

Pondelok                      25. 10.          8.00

Utorok                         26. 10.            8.00

Streda                          27. 10.          8.00

Štvrtok                         28. 10.          8.00

Piatok                          29. 10.        17.00

Sobota                         30. 10.          8.00

Nedeľa                      31. 10.         9.00  pre dôchodcov

                                                  11.00 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu

pred sv. omšou.

 

2). Pravidlá pri účasti na sv. omši:

 

– vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom minim. FFP2,

– dodržiavať rozostupy,
– pri vchode do kostola je potrebné použiť dezinfekciu na ruky,

– dodržiavať respiračnú etiketu ( kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu ), nepodávať si ruky,

– sv. prijímanie prednostne na ruku,

– sv. omša v nedeľu o 9.00 hod. bude vyhradená pre dôchodcov,

ostatní, prosím, využite sv. omšu o 11.00 hod.

 

3).  Zbierka na misie:

        Dnešná nedeľa je misijná nedeľa a pri svätej omši  sa uskutoční predpísaná celoslovenská zbierka na misie.

Za všetky Vaše milodary už vopred úprimné Pán Boh zaplať.