Liturgický kalendár v týždni od 31. októbra do 6. novembra 2022:

Utorok: Všetkých svätých –  slávnosť, prikázaný sviatok

Streda: Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

Štvrtok: Sv. Martina de Porres, rehoľníka  –  ľ. spomienka

Piatok: Sv. Karola Boromejského, biskupa  –  spomienka

Sobota: Sv. Imricha  –  ľ. spomienka   

Nedeľa: XXXII. nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

 

1). Sv. omše:

 

Pondelok          31. 10.            16.00

Utorok            1. 11.            9.00

Streda                2. 11.             16.00

Štvrtok               3. 11.             16.00

Piatok                4. 11.             16.00

Sobota                5. 11.              8.00

Nedeľa             6. 11.            9.00

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2). Slávnosť Všetkých svätých

 

V utorok, 1. Novembra, je slávnosť Všetkých svätých, je to prikázaný sviatok. Svätá omša bude tak ako v nedeľu, čiže dopoludnia o 9.00 hod.

 

3). Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

 

V utorok, 2. Novembra, je spomienka na Všetkých zosnulých veriacich. Svätá omša bude o 16.00 hod.

 

 

Ak nebude pršať, po sv. omši sa na cintoríne pomodlíme pobožnosť za duše v očistci.

 

 

4). Odpustky v prospech zosnulých:

 

  1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých veriacich nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas´ a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa, čiže od poludnia 1.11. až do polnoci 2.11.

  1. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.

Spovedám pred každou sv. omšou pol hodinu.

 

 

5). Sviečka za nenarodené deti:

 

Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov biskupov ďalší  ročník celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti. Cieľom kampane je pripomenúť si osud nenarodených detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku na tieto deti je možné vyjadriť symbolicky večer 2. novembra v deň Spomienky na všetkých zosnulých veriacich zapálením sviečky a modlitbou alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny. Túto kampaň a aktivity na ochranu života od počatia je možné podporiť aj zakúpením originálnej malej plastovej sviečky za 1 euro a sklenenej voňavej za 5 eur a nájdete ich na stolíku pod chorusom. Peniaze vložte do priloženej krabičky. Nech Vám Pán odmení Vašu štedrosť.

 

6). Spovedanie pred 1. piatkom:

 

Počas prvopiatkového týždňa budem spovedať ako každý deň pol hodinu pred sv. omšou. Chorých navštívim v piatok dopoludnia.

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy