Liturgický kalendár v týždni od 15. 11. do 21. 11. 2021:

Pondelok: Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľ. spomienka

Utorok: Sv. Margity Škótskej – ľ. spomienka

Sv. Gertrúdy, panny – ľ. spomienka

Streda: Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky – spomienka

Štvrtok: Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov – ľ. spomienka

Sobota: Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Emeráma – sviatok

Nedeľa: XXXIV. nedeľa v cezročnom období – KRISTA KRÁĽA

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

 

Pondelok                       15. 11.        16.30

Utorok                          16. 11.            8.00

Streda                           17. 11.          8.00

Štvrtok                          18. 11.          8.00

Piatok                           19. 11.          8.00

Sobota                          20. 11.          8.00

Nedeľa                       21. 11.         9.00  a  11.00

                                                  

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu

pred sv. omšou.

 

2). Pravidlá pri účasti na sv. omši:

 

– vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom minim. FFP2,

– dodržiavať rozostupy,
– pri vchode do kostola je potrebné použiť dezinfekciu na ruky,

– dodržiavať respiračnú etiketu ( kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu ), nepodávať si ruky,

– sv. prijímanie prednostne na ruku.

– sv. omša v nedeľu o 9.00 hod. bude vyhradená pre dôchodcov,

ostatní, prosím, využite sv. omšu o 11.00 hod.

 

 

 

 

3).  Mesačná zbierka na potreby kostola:

 

Dnes sa uskutoční mesačná zbierka pre potreby kostola. Za Vaše milodary vopred úprimné Pán Boh zaplať.

 

 

4). Výročná poklona:

 

Na sviatok Krista Kráľa je v našej farnosti predpísaná výročná poklona Sviatosti Oltárnej.

Poklonu začneme po sv. omši o 11.00 hod.

 

Prosím, zapíšte sa do rozpisu a príďte na adoráciu, ak Vám je to možné, po rodinách. Využijme túto príležitosť na svoje vďaky, chvály a prosby. Poklonu zakončíme o 15.00 hod. eucharistickým požehnaním.