Liturgický kalendár v týždni od 21. do 27. novembra 2022:

 

Pondelok: Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Emeráma –  sviatok

Utorok: Sv. Cecílie, panny a mučenice – spomienka

Streda: Sv. Klimenta I., pápeža a mučeníka – ľ. spomienka

Sv. Kolumbána, opáta – ľ. spomienka

Štvrtok: Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov – spomienka

Piatok: Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice – ľ. spomienka

Nedeľa: I. adventná nedeľa

 

Farské oznamy:

 

1). Sv. omše:

 

Pondelok          21. 11.            16.00

Utorok            22. 11.             16.00

Streda             23. 11.             16.00

Štvrtok           24. 11.             16.00

Piatok             25. 11.             16.00

Sobota            26. 11.              9.00

Nedeľa          27. 11.           9.00

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2). Výročná poklona:

 

Dnes, na sviatok Krista Kráľa je v našej farnosti predpísaná výročná poklona Sviatosti Oltárnej.

Poklonu začneme po sv. omši.

 

Prosím, zapíšte sa do rozpisu a príďte na adoráciu, ak Vám je to možné po rodinách. Využijme túto príležitosť na svoje vďaky, chvály a prosby. Poklonu zakončíme o 15.00 hod. eucharistickým požehnaním.

 

 

3). Nedeľa Krista Kráľa:

 

Dnes je posledná nedeľa v cirkevnom roku – Nedeľa Krista Kráľa. Vo všetkých farských kostoloch sa koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, určenej na tento sviatok, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

 

4). Požehnanie adventných vencov:

 

Budúca nedeľa je 1. adventná nedeľa. Prineste si na požehnanie svoje adventné vence, uložte ich pred sv. omšou pred bočným oltárom. Požehnám ich pri sv. omši.

 

 

 

5).  Zbierka na charitu:

 

Na budúcu nedeľu sa bude konať pravidelná celoslovenská zbierka na charitu. Za všetky milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy